Τροποποίηση των υπ’ αρ. 616/04-06-2018 και υπ’ αρ. 520/13-04-2018 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. που αφορά στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας

Απόφαση 5 της υπ’ αρ. 34/04.06.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. : Τροποποίηση των: «τροποποίηση της υπ’ αρ. Πρωτ. 616/04-05-2018, 11ης Απόφασης της 31ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με θέμα: «Ανάθεση διδασκαλίας σε...