Ημερήσιο αρχείο: 20 Σεπτεμβρίου, 2021

NEW PAGE FOR CHURCH-STATE AN AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN E.K.D.D.A AND IPE WAS SIGNED BY THE ARCHIBISHOP AND THE MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS

Today was signed by His Beatitude the Archbishop of Athens and All Greece Mr. Ieronymos II, the Minister of Interior Affairs, Mr. Mavroudis (Makis) Voridis and the president of the National Center for Public...

140 original training programs of I.P.E. with 3,000 participants was inaugurated by the Archbishop

The initiation of 140 training programs of the Pastoral Training Foundation of the I.A.A., with 3,000 participants, which cover 20 different thematic units, such as Liturgical-Ritual, Confession, Aesthetic of Worship, Ecclesiastical and Canon Law,...

140 πρωτότυπα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Π.Ε. με 3.000 συμμετέχοντες εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος

Την έναρξη 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α., με 3.000 συμμετέχοντες, τα οποία καλύπτουν 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες, όπως Λειτουργική-Τελετουργική, Εξομολογητική, Αισθητική της Λατρείας, Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο, Βυζαντινή Μουσική αλλά...