Εκπαιδευτικές Δράσεις – Εκδηλώσεις Ι.Π.Ε.

NEW PAGE FOR CHURCH-STATE AN AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN E.K.D.D.A AND IPE WAS SIGNED BY THE ARCHIBISHOP AND THE MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS
140 original training programs of I.P.E. with 3,000 participants was inaugurated by the Archbishop
140 πρωτότυπα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Π.Ε. με 3.000 συμμετέχοντες εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος
Σύμφωνο συνεργασίας Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Ι.Π.Ε. υπέγραψαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο Υπουργός Εσωτερικών
LIVE | Η έναρξη των εργασιών της πράξης: «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων»
Έναρξη Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων»

Προσκλήσεις – Προκηρύξεις