Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16, για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο: «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης – Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και Ψηφιακών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...