Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Προγράμματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10644/10-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αλλά και άλλων φορέων που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου που προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές.

Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμορφωτική περίοδο Οκτώβριος 2019- Φεβρουάριος 2020 που θα υλοποιηθούν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών είναι οι κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑIΔΕΣ. ΟIΚΟΝ. Π. ΖΗΣΗΣ ΚΤΕΝΙΔΗΣ

(2103352362 & 210.3352364)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑIΔΕΣ. ΠΡΩΤΟΠΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑIΔΕΣ. ΠΡΩΤΟΠΡ.  Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (τηλ. 2109922666)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΧΜΗΣ I.Ν. AΓ. EΛΕΥΘΕΡΙΟΥ OΔ. AΧΑΡΝΩΝ ΑIΔΕΣ. ΠΡΩΤΟΠΡ. Π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛHΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΙΔΕΣ. ΠΡΩΤΟΠΡ. Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ (ΤΗΛ. 6977006553)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΧΜΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΟΔ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΙΔΕΣ. ΠΡΩΤΟΠΡ. Π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΤΗΛ. 2102281754)
Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΝΟΣ. ΑΡΧΙΜ. Π. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (ΤΗΛ. 2106714673)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 28 ωρών έκαστο. Ανώτερος ενδεικτικός αριθμός συμμετεχόντων ανά Τμήμα είναι τα 30 άτομα. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης.

ΟΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής είτε από τον Υπεύθυνο του κάθε προγράμματος ο οποίος θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις και θα τις αποστείλει στο ΙΠΕ, είτε από τα Γραφεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Αγίας Φιλοθέης 19-21, 105 56 Αθήνα) και να την καταθέσουν απευθείας στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή μέσω ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση: Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 19-21, 105 56 Αθήνα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019 (ημερομηνία δημοσίευσης) έως την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στη Γραμματεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα τηλέφωνα: 210 3352362, 210 3352364 είτε στο E-mail: ipe.iaath@gmail.com και ώρες 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ.

Συνοδευτικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Προγράμματα

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Προγράμματα (Word)

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Προγράμματα (Pdf)

Εκτύπωση

Print Friendly, PDF & Email

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...